Perunko – Izgubljeno Vreme

O kakvom je projektu reč, najbolje svedoči činjenica da je tema na našem forumu bila zatvarana, uništavana, a projekat ismejavan (sa jedne...