Orkkid – Sunset of the Kingdom

Zaista šteta što je ovo samo demo snimak koju onemogućava da na pravi način sagledamo celu sliku, ali ostaje nada da će ovo ipak jednog dana...