Lapot – Lasraeher Egnaro

Nije u pitanju nešto što bih proučavao svaki dan, ali u moru garažnog black metala, Lapotu bih dao priliku, pa ostaje da se proveri kakvi su na...