Raw Gore – Rikaše Stotine Vukova

Momci, definitivno ste trebali još da ostanete u garaži (ili u kakvoj šumi, gde god da držite probe), uvežbate se, i snimite album bar na...