Prorok – In the Name of Satan

Ono što bez sumnje postoji na ovom izdanju, jeste atmosfera, koja je mračna, bolesna, depresivna, upravo onakva kakva i treba da bude na snimku...