V.A. – Forgotten Children

Svrha ove kompilacije je da prezentuje ovdašnje demo metal bendove, kod nas i u inostranstvu. Ona obuhvata bendove sa prostora Rep. Srpske, Srbije,...