Armadillo – Armadillo

Tekstovi su na srpskom jeziku, a ovaj pristup muzici govori da bend želi da dopre do komercijalnijih voda, osvrćući se možda na uspeh...