Antologija – Nemiri

Ako ste za hard rock sa metal primesama, otpevan na srpskom jeziku, proverite ovaj bend, pa sami dajte svoj sud. Za prvi album, sasvim korektno...