Uzimajući sve u obzir, slušaoci mogu očekivati kvalitetne pesme i svirku, koje ni u jednom momentu ne upadaju u monotoniju uz česte promene ritma i građenja svojevrsne atmosfere

Kada su u pitanju one-man projekti uglavnom smo navikli na black metal muzička ostvarenja koja su mahom vođena ogromnom posvećenošću jednoj ideji, kako muzičkoj, tako i filozofsko/ideološkoj. Već pomenuta posvećenost kao osobina jeste jedna od glavnih karakteristika i projekta Ljuska. Ljuska je zrenjaninski black metal projekat iza kojeg stoji Sifr Shraddha, koji je osim Ljuske aktivan i u drugim projektima: Order of The Black Skull, Plamen večnosti, Utvar itd.

Album Thanatanamnesis traje 48 minuta i sastoji se od sedam pesama. Snimljen je i miksovan od strane Sifra u Vox Umbra studiju, a masterizovan u Ambis studiju. Sifr Shraddha iza sebe ima još jedan full-length album, Vessel of The Void (2017), koji karakteriše sirova varijanta žanra i duboka filozofska promišljanja koja čine srž tekstova. I u slučaju drugog albuma, Sifr ne odstupa od ove tradicije. Iz jednog intervjua povodom novog albuma saznala sam i da je album (posebno vokali) sniman zimi, u jednoj kolibi u šumi, kako bi momenti osame, tame i hladnoće doprineli celokupnoj atmosferi koja vlada albumom. Ovo saznanje samo upotpunjuje već očekivani nivo posvećenosti, ozbiljnosti i pre svega ljubavi prema muzici i stvaranju.

Ljuska - Sifr Shraddha

Za početak je dovoljno razmotriti sam naziv albuma, kako bismo shvatili da se pred nama nalazi jedno veoma idejno složena umetnička tvorevina. Naime, u pitanju su dve grčke reči od kojih jedna označava smrt (thanatos), a druga sećanje (anamnesis). Može se predosetiti atmosfera mraka i hladnoće, koju nadopunjuju složene lirske strukture. Od krucijalne je važnosti da se lirska struktura i atmosfera koju ona stvara naprosto stope sa onim glavnim, muzičkim delom albuma, kako bi kao kompaktna celina mogle da ispričaju jednu celovitu priču. U ovoj karakteristici se ogleda čitava mračna i melanholična lepota albuma Thanatanamnesis, jer svi već pomenuti elementi doprinose gotovo zagrobnom zvučnom ambijentu. U isti mah možemo čuti atmosferičnost i melodičnost povezane dozom sirovosti.

Uzimajući sve u obzir, slušaoci mogu očekivati kvalitetne pesme i svirku, koje ni u jednom momentu ne upadaju u monotoniju uz česte promene ritma i građenja svojevrsne atmosfere. Pohvalila bih i dizajn omota, jer se definitivno uklapa u celokupnu mistiku i tamu albuma.

Ljuska – Thanatanamnesis spisak pesama:

1. The Abysmal Ingression
2. Dire Remembrance
3. The Retrograder
4. Seeds on Stones
5. Dreadful Grace
6. Exertion of the Strife
7. Thanatanamnesis

Ljuska - Thanatanamnesis
Produkcija70%
Originalnost65%
Vizuelni identitet79%
Uverljivost78%
73%Finalni utisak

Komentari