alitor001

Marko Todorović (Alitor): Nismo šablonski bend!

Alitor, ako ih je uopšte više potrebno posebno predstavljati imajući u vidu hiperaktivnost ekipe, je bend čiji uspon karakteriše gotovo aritmetička progresija. Taj uspon je konstanta, taj uspon je...